Centrum pomocy

Czy mogę zmienić zdjęcie na inne?

Tak, aby zmienić wyświetlany plik graficzny wystarczy kliknąć wybrane zdjęcie. Wyświetlone zostanie okno w którym możesz wybrać inny plik graficzny.

Czy mogę umieścić na stronie własne logo?

Logo swojej firmy możesz umieścić zamiast zdjęcia w nagłówku. W tym celu kliknij obrazek nagłówka, a następnie w menu z lewej strony wybierz opcję „Twoje własne obrazki” i wczytaj własne logo.

Dlaczego otrzymuję komunikat o niewłaściwym typie pliku graficznego?

Sprawdź czy na pewno Twoje zdjęcia są w formacie JPG, PNG albo GIF. Zdjęcia w innych formatach (na przykład BMP lub PDF) nie są obsługiwane.

Ile własnych zdjęć mogę wczytać?

Możesz wczytać do 50 własnych zdjęć, każde o rozmiarze do 10 megabajtów.

Czy mogę dodać elementy graficzne do strony?

Tak, w dowolnym miejscu na stronie możesz dodać zdjęcie pochodzące z naszej biblioteki, lub też własny plik graficzny. W tym celu kliknij przycisk „Wstaw nowy element” w górnym menu, a następnie wybierz typ elementu „Obraz”.

Czy mogę umieścić na stronie własne zdjęcia?

Tak, podczas wstawiania na stronie nowego elementu graficznego wybierz w menu z lewej strony opcję „Twoje własne obrazki”. W tej zakładce będziesz mógł wczytać plik graficzny z dysku swojego komputera lub też wybrać jeden z wczytanych wcześniej plików

Dlaczego wstawione zdjęcie zajmuje tak dużo miejsca na stronie?

Wstawiony element graficzny jest zawsze skalowany tak aby zapełniał całą dostępną szerokość. Jeśli chcesz aby zajmował on mniej miejsca, najpierw wstaw w wybranym miejscu element „Dwie kolumny”, a następnie wstaw zdjęcie w jednej z kolumn.

Jaki rozmiar powinny mieć moje zdjęcia?

Zdjęcia w naszej bibliotece mają rozmiar 800 x 530 pikseli, a nagłówki 1000 x 150 pikseli. Dla najlepszego efektu, Twoje zdjęcia powinny mieć zbliżony rozmiar.

Jaki format powinny mieć moje zdjęcia?

Możesz wczytać zdjęcia w formacie JPG, PNG, lub GIF. Zdjęcia w innych formatach (na przykład BMP lub PDF) nie są obsługiwane.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.