Centrum pomocy

Jak przenieść stronę w inne miejsce menu?

Jeśli chcesz przenieść jedną ze stron w inne miejsce w menu, kliknij przycisk „Układ stron” w górnym pasku menu. Aby przesunąć wybraną stronę, użyj przycisków „W górę” i „W dół”.

Jak zmienić nazwę strony?

Aby zmienić nazwę strony w menu, kliknij przycisk „Układ stron” w górnym pasku menu: Następnie kliknij przycisk „Nazwa” przy wybranej stronie aby zmienić jej nazwę

Jak usunąć stronę z menu?

Jeśli chcesz usunąć jedną ze stron, kliknij przycisk „Układ stron” w górnym pasku menu. Następnie kliknij przycisk „Usuń” przy wybranej stronie aby ją usunąć.

Czy mogę inaczej nazwać strony?

Tak, nazwę każdej strony w menu możesz zmienić. W tym celu kliknij przycisk „Układ stron” w górnym pasku menu. Aby zmienić nazwę wybranej strony, kliknij przycisk „Tytuł”.

Ile stron mogę dodać?

Liczba stron które możesz dodać jest ograniczona jedynie szerokością paska menu w wybranym szablonie graficznym.

Co zrobić, gdy lista stron nie mieści się w menu?

Jeśli lista stron nie mieści się w menu, spróbuj nadać stronom w menu krótsze nazwy lub wybierz szablon graficzny w którym menu zajmuje więcej miejsca.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.