Centrum pomocy

Czy mogę zmienić swój adres internetowy?

Adres internetowy jest rejestrowany na stałe i nie można zmienić. Z tego powodu zalecamy rozważny wybór adresu internetowego.

Co zrobić, jeśli już posiadam adres internetowy?

Jeśli posiadasz już własny adres internetowy, możesz poprosić firmę w której go utrzymujesz aby przekierowała go na adres który zarejestrujesz w naszej usłudze.

Czy mogę przekierować adres internetowy w inne miejsce?

Zarejestrowany w naszej usłudze adres internetowy jest na stałe przypisany do Twojej wizytówki i nie można go skierować na inną stronę internetową.

Na jakie dane zarejestrowany jest adres internetowy?

Twój adres internetowy jest zarejestrowany na dane firmy które podałeś podczas tworzenia wizytówki internetowej w kroku „Dane firmy”.

Czy mogę otrzymać kod AuthInfo dla mojego adresu internetowego?

Aby otrzymać kod AuthInfo prosimy o kontakt z naszym działem obsługi technicznej.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.