Centrum pomocy

Czy będę mógł zmienić dane które wpisałem w kreatorze?

Tak, dane które wpisujesz w poszczególnych krokach kreatora można będzie potem zmienić, usunąć albo poprawić po utworzeniu strony. Wyjątkiem jest adres internetowy, który zostanie zarejestrowany na stałe.

Czy muszę przejść przez wszystkie kroki kreatora za jednym razem?

Dane które wpisujesz w poszczególnych krokach kreatora są zapamiętywane. Możesz w dowolnym momencie zakończyć pracę z kreatorem i wylogować się ze swojego konta, aby dokończyć tworzenie strony później.

Czy mogę cofnąć się do wcześniejszego kroku i poprawić wpisane tam dane?

Tak, do momentu zakończenia pracy kreatora możesz skorzystać z przycisku „Wstecz” aby cofnąć się do jednego z poprzednich kroków i zmienić podane tam dane.

Operacja nie kończy się i nie mogę przejść do następnego kroku

Niektóre operacje wykonywane przez kreator mogą trwać dłużej, na przykład pobieranie danych firmy z CEIDG. Operacja taka może potrwać nawet do 30 sekund, dlatego prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wynik operacji.

Nie mogę przejść do kolejnego kroku kreatora

Nie można przejść do kolejnego kroku jeśli wszystkie pola, których podanie jest wymagane nie zostaną wypełnione prawidłowo. Prosimy o sprawdzenie, czy przy jakimś polu formularza nie wyświetla się komunikat informujący o tym iż pole nie zostało wypełnione.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.