Centrum pomocy

Co to jest konto pocztowe?

Konto pocztowe (konto email, konto poczty elektronicznej) to komputerowa skrzynka pocztowa, umożliwiająca wysyłanie i odbieranie elektronicznych listów (wiadomości email).

Ile kont pocztowych mogę utworzyć?

Za pomocą kreatora możesz utworzyć do 5 kont pocztowych.

Dlaczego otrzymuję komunikat iż konto o podanej nazwie już istnieje?

Każde konto pocztowe musi posiadać unikalną nazwę. Dlatego niemożliwe jest utworzenie dwóch kont o tej samej nazwie.

Jakie jest hasło do utworzonego konta pocztowego?

Domyślnie hasło do każdego konta pocztowego jest takie samo jak hasło którym logujesz się do kreatora strony. Po utworzeniu strony będziesz mógł zmienić hasło do każdego konta.

Czy będę mógł później dodać nowe konta pocztowe?

Po zakończeniu pracy kreatora będzie można dodać nowe konta i aliasy pocztowe lub usunąć istniejące.

Ile miejsca na serwerze może zająć moja poczta?

Do dyspozycji masz w sumie 5 GB (pięć gigabajtów) miejsca na serwerze pocztowym. Powierzchnia ta jest dzielona po równo pomiędzy wszystkie konta pocztowe które utworzysz.

Jaką powierzchnię ma utworzone konto pocztowe?

Do dyspozycji masz w sumie 5 GB (pięć gigabajtów) miejsca na serwerze pocztowym. Powierzchnia ta jest dzielona po równo pomiędzy wszystkie konta pocztowe które utworzysz.

Jakie są wymagania co do nazwy konta?

Nazwa konta pocztowego może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków kropki i myślnika. Nazwa musi zaczynać się i kończyć literą albo cyfrą.

Czy będę mógł później zmienić hasło do konta pocztowego?

Tak, hasło do każdego konta pocztowego będziesz mógł zmienić po utworzeniu strony.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.