Centrum pomocy

Dlaczego moja strona nie jest widoczna w Internecie?

Adres internetowy, który rejestrujemy dla Twojej strony, nie jest widoczny w Internecie od razu. Zazwyczaj potrzeba od kilkunastu minut do kilku godzin aby adres internetowy stał się aktywny.

Dlaczego podczas tworzenia strony otrzymuję informację iż adres internetowy jest zajęty?

W czasie Twojej pracy z kreatorem inna osoba mogła zarejestrować wybrany przez Ciebie adres internetowy. W takiej sytuacji niestety musisz cofnąć się do kroku „Adres internetowy” i wybrać inny adres.

Dlaczego podczas tworzenia strony otrzymuję informację o błędzie?

W takiej sytuacji prosimy spróbować ponownie wykonać ostatni krok kreatora. Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z obsługą techniczną serwisu.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.