Centrum pomocy

Jakie są wymagania co do nazwy aliasu pocztowego?

Nazwa konta pocztowego lub aliasu może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków kropki i myślnika. Nazwa musi zaczynać się i kończyć literą albo cyfrą.

Co to jest alias pocztowy?

Alias to dodatkowa nazwa dla konta pocztowego. Wiadomości wysłane na ten dodatkowy adres trafią na pierwotne konto pocztowe.

Jak dodać alias pocztowy?

Aby dodać alias pocztowy, w swoim panelu przejdź do listy aliasów pocztowych, a następnie kliknij przycisk „Dodaj nowy alias pocztowy”.

Jak usunąć alias pocztowy?

Aby usunąć alias pocztowy, w swoim panelu przejdź do listy aliasów pocztowych, a następnie kliknij przycisk „Usuń” przy wybranym aliasie.

Jak zmienić alias pocztowy?

Utworzonego aliasu nie można zmienić. Możesz jednak usunąć alias i utworzyć nowy ze zmienioną nazwą albo adresem docelowym.

Ile aliasów pocztowych mogę utworzyć?

W sumie możesz utworzyć 25 aliasów pocztowych.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.