Centrum pomocy

Jakie jest hasło do konta pocztowego?

Jeśli utworzyłeś konto pocztowe w kreatorze strony internetowej, hasło do konta pocztowego jest takie samo jak hasło do głównego konta. Możesz zmienić hasło do każdego konta pocztowego w swoim panelu.

Ile kont pocztowych mogę utworzyć?

W sumie możesz utworzyć 5 kont pocztowych.

Jakie są wymagania co do nazwy konta pocztowego?

Nazwa konta pocztowego lub aliasu może składać się tylko z liter, cyfr oraz znaków kropki i myślnika. Nazwa musi zaczynać się i kończyć literą albo cyfrą.

Jakie są wymagania co do hasła do konta pocztowego?

Hasło do konta pocztowego musi zawierać co najmniej sześć znaków. Wśród nich musi być przynajmniej jedna litera i jedna cyfra.

Czy mogę zwiększyć pojemność konta pocztowego?

Pojemność konta pocztowego jest stała. Aby uzyskać więcej miejsca, możesz usunąć stare wiadomości pocztowe lub pobrać je na dysk swojego komputera za pomocą Twojego programu pocztowego.

Czy mogę zmienić nazwę konta pocztowego?

Nazwy konta pocztowego nie można zmienić. Możesz jednak utworzyć alias pocztowy z inną nazwą, który wskazuje na to konto.

Ile miejsca mam na pocztę?

Do dyspozycji masz w sumie 5 GB (pięć gigabajtów) miejsca na serwerze pocztowym. Powierzchnia ta jest dzielona po równo pomiędzy wszystkie konta pocztowe które utworzysz.

Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Aby zmienić hasło do konta pocztowego, w swoim panelu przejdź do listy kont pocztowych, a następnie kliknij przycisk „Hasło” przy wybranym koncie.

Jak usunąć konto pocztowe?

Aby usunąć konto pocztowe, w swoim panelu przejdź do listy kont pocztowych, a następnie kliknij przycisk „Usuń” przy wybranym koncie.

Co to jest konto pocztowe?

Konto pocztowe (konto email, konto poczty elektronicznej) to komputerowa skrzynka pocztowa, umożliwiająca wysyłanie i odbieranie elektronicznych listów (wiadomości email).

Jak dodać konto pocztowe?

Aby dodać konto pocztowe, w swoim panelu przejdź do listy kont pocztowych, a następnie kliknij przycisk „Dodaj nowe konto pocztowe”.

Copyright © 2016 Michau Enterprises Kft.